Upravte hledáníUbytování ve více než v jedné bytové jednotce:


Vzdálenost od moře
m


Vzdálenost od centra
m


Cena za apartmán na nocRovinjRovinj leží na západním břehu Istrie. Město se poprvé zmiňuje v dílu „Cosmographia“ pod názvem Castrum Rubini. Podle údajů z tohoto dílu se zdá, že Rovinj nastal v období mezi 3. a 5. stoletím. Okolí dnešního města bylo osídleno až v době bronzové a železné. Historické středověké jádro nalézá se na kopci někdejšího ostrova, nad kterým dominuje kostel sv. Eufémie, ochránce města, se zvonici. Právě na místě dnešního kostela kdysi byl Castrum Rubini, který později měnil název v Ruigno, Ruginio, Rovigno. Každá historka o Rovinji uvádí i neobvyklou pověst o plujícím kamenném sarkofágu, kterého v roce 800 moře vyhodilo na břeh před městem. Když překvapení měšťani otevřeli sarkofág, v něm našli tělo mladé dívky a pergament, na kterém bylo napsané: „Hic est corpus Euphemiae Sancte!“ (Je to tělo Svaté Eufémie). Křesťanská mučednice z Kalcedona je až dodnes ochráncem města Rovinj. Začátky cestovního ruchu jsou takřka spojeny se středověkými precesemi poutníků do Rovinje, na počest sv. Eufémie.

Během bouřlivých dějin se na těch prostorech střídali četní panovníci: Byzantinci, Langobardi, mocné německé feudální rodiny, mocná námořnická síla Benátky a Rakousko-Uherská monarchie.

Ve 13. století se Rovinj, kvůli obchodnickým a námořnickým interesům, spolu s Umagem, Poreči a Novigradem přiklonil Benátské republice, která tehdy měla převahu na severním Jadranu. Rovinj jen zdánlivě zachoval komunální svobodu, ale samospráva byla omezena. Ve té době dochází do náhlého rozvoje námořnictví a obchodu. V 17. a 18. století byl Rovinj istrijským centrem rybářství, námořnictví a loďařství. V r. 1813 se po krátké Napoleonové vlády k moci dostalo Rakousko, počemž město zažilo průmyslový, námořnický a kulturní rozvoj.

Rozvoj cestovního ruchu začal v Rovinji až ve 19. století. V r. 1888 byly vystavěny lázně Maria Theresia Seehospitz, které navštěvovaly děti z Rakousko-Uherska, Německa a Ruska. Dnes je podél rovinjské riviery vystavěno kolem deseti hotelů, kempů, turistických sídlišť´, jachtařských přístavů a koupališť´. Četné restaurace, letní oslavy, možnost rekreace a nádherné pláže zaručí Vám příjemnou a zajímavou dovolenu.

Limský kanál

Limský kanál je jedínečný fenomén istarského pobřeží. I když vzhledem připomíná fjord, nenastal působením ledovce, ale působením říčního toku. Je široký 600m a jeho stěny se zvedají 150m nad moře. Slanost mořské vody uvnitř zálivu je menší v důsledku přítoku sladké říční vody, což má vliv na rozvoj znatelně rozlišného eko-systému, než ve volném moři. Díky svým ekologickým vlastnostem a velkým teplotním rozdílům během roku, jsou vody Limského zálivu bohaté mnoha druhy mořské flory a fauny. Zvlášť bohatou tradici zde má pěstování škeblí. Lesem zarostlé stráně zvou k zajímavým botanickým výzkumům. Od roku 1980 je tato oblast prohlášena přírodní rezervací.V blízkosti Limského kanálu se nachází zříceniny starého města Dvigradu, jehož bouřlivé dějiny sahají až do prastarých časů. Město bylo opuštěno v roce 1714 a o jeho pověsti svědčí jen pozůstatky mohutných hradeb.